OPŠTI USLOVI

1. Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici Balkane.com. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice Balkane.com potvrđuje da je upoznat i saglasan s općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupovine. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvatate opšte uslove poslovanja i uvjete kupovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici Balkane.com je firma HejMedia d.o.o.

2. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

3. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

4. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji/skrbnici, a djelimično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja/skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati tačne, potpune i važeće lične/osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Balkane.com.

6. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole firme HejMedia d.o.o. te prihvata da firma HejMedia d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

7. Firma HejMedia d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice Balkane.com. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice Balkane.com pregledati sadržaj općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Balkane.com.

8. Korištenje ove Internetske stranice Balkane.com isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici Balkane.com uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Balkane.com  internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice Balkane.com.

9. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Balkane.com Internetskoj stranici. Balkane.com zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda  postavljene prema informacijama proizvođača.  Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

10. HejMedia d.o.o. sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. HejMedia d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

NARUČIVANJE ROBE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan. Roba se naručuje elektronskim obrascem. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a kupac će o tom biti pravovremeno obaviješten putem e-mail adrese ili telefonskog poziva.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

STANJE ZALIHA

Internet stranica Balkane.com stanje zaliha proizvoda ponuđenih na web trgovini ažurira svakog dana.

Ukoliko Kupac naruči proizvod koji je u međuvremenu nestao sa zaliha Internet stranice, o tom će biti obaviješten nakon dnevnog ažuriranja zaliha te će, ukoliko je unaprijed platio proizvod, biti obeštećen u 100% iznosu.

Prodavatelj će napraviti sve što bude u našoj moći kako bi nadoknadili nastalu neugodnost te ćemo pokušati u što skorijem roku obnoviti zalihe traženog proizvoda.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje na internetskoj stranici Balkane.com vrši se u eurima. Cijene su maloprodajne, izražene u eurima sa pripadajućim PDV-om.  Iskazane redovne cijene na Internet stranici Balkane.com važe za gotovinsko i kartično plaćanje. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Odgoda slanja ili preuzimanja proizvoda na akciji moguće je isključivo ukoliko su proizvodi plaćeni unaprijed, bilo uplatom na transakcijski račun, bilo kartičnim plaćanjem.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine:

  • Slanjem novca unaprijed na naš račun
  • Preko Western Union
  • Preko servisa PaPal
  • Karticama Maestro, MasterCard i Visa

POVRAT i REKLAMACIJE

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu firme HejMedia d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između korisnika i firme HejMedia d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem stranice Balkane.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge.

Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu firme HejMedia d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik internet stranice Balkane.com,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik internet stranice Balkane.com.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora počinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakovanju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. HejMedia d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Potrošač snosi trošak povrata robe.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti firmu HejMedia d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju firma HejMedia d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada firma HejMedia d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca firme HejMedia d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

REGISTRACIJA KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili upotreba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi uvjeta iz ovog poglavlja, firma HejMedia d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

PRIVATNOST I SIGURNOST

Zaštita osobnih podataka

  • Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa sa Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
  • Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
  • Hejmedia d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Digistore za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
  • Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netačnih osobnih podataka.