Opšta pravila


Balkane.com je sajt za društveno umrežavanje koji dozvoljava korisnicima pravljenje vlastitih prezentacija sa ciljem komuniciranja sa starim i novim prijateljima. Korištenjem bilo kog dijela Balkane.com i svih njegovih djelova, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korištenja.  Ako želite da postanete član, komunicirate sa drugim članovima i pronađete pravu svrhu ovog sajta pročitajte ovaj sporazum i prihvatite ga u koracima registracije. 
Korištenje sajta Balkane.com je privilegija a ne pravo. U bilo kom trenutku može bilo kom posjetiocu biti oduzeta mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom dijelu, iz bilo kog razloga koji Balkane.com smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gdje smatra da je to primereno, Balkane.com će o ovome poslati odgovarajuće obavještenje.
Balkane.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje Balkane.com koristite na vlastitu odgovornost i Balkane.com se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.
Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.
Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.
Balkane.com može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korištenja sajta, uređivačkoj politici Balkane.com ili iz drugog razloga. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gdje smatra da je to primereno, Balkane.com će o ovome poslati odgovarajuće obavještenje.
Balkane.com se trudi da privatne i povjerljive informacije o korisnicima sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Balkane.com ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Balkane.com, doći do tih informacija. balkanje.com ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti.


Autorska prava


Balkane.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kog dijela sajta smatra se kršenjem autorskih prava Balkane.com i podložno je tužbi.
Ukoliko smatrate da je Balkane.com povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.
Žalbe pošaljite na mail info @ balkane.com
 Linkovi na spoljne stranice
Balkane.com sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog sajta.
Balkane.com linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornom za sadržaje na drugim sajtovima.


Korisnici


Balkane.com štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.
Balkane.com se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korištenja sajta, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.
Balkane.com može prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja sajta (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke Balkane.com koristi kako bi imala informacije o korisnicima koji je koriste, te na taj način poboljšala sajt i njegove sadržaje dodatno usmjerava publici koja ga posjećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.
Balkane.com obavezuje se da prikupljene privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati, niti distribuirati, osim demografskih podataka za grupu korisnika bez odavanja privatnih podataka.
Balkane.com se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila Balkane.com sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.


Privatnost


Na sajtu Balkane.com nije dozvoljeno objavljivanje tuđih ličnih informacija bez saglasnosti tih osoba (brojeva telefona, adrese, e-mail-ova i slično). Korisnici su svjesni da će podaci koje su unijeli u svoj korisnički profil biti javni i dostupni drugim članovima sajta Balkane.com. Tokom registracije neophodno je da ostavljate ispravne e-mail adrese, koja neće biti poznata ostalim članovima ako im vlasnik lično to ne omogući.
Ukoliko neko želi da javno iznese sopstvene lične podatke u svom korisničkom profilu ili putem drugih servisa sajta Balkane.com, može to učiniti na sopstvenu odgovornost. Preporučujemo da se za lične kontakte koriste privatne poruke ili forma za kontakt na e-mail.
Sajt Balkane.com može koristi cookies da bi se sačuvale informacije na vašem računaru. Cookies fajlovi ne sadrže ni jednu od informacija koju ste unijeli prilikom registracije, oni služe za prepoznavanje vašeg korisničkog naloga na sajtu.
Balkane.com se ne može držati odgovornim za bilo koji od hakerskih napada kojim se mogu preuzeti podaci korisnika ili na drugi način prouzrokovati neprilike.
Balkane.com ne odgovara za korištenje podataka iz korisničkog profila ili podataka koje je korisnik iznio koristeći druge servise sajta Balkane.com, od strane drugih registrovanih članova Balkane.com ili drugih lica koja su došla do njih. Ipak, ukoliko smatrate da neko od članova balkanje.com zloupotrebljava vaše podatke, obavjestite nas o tome na e-mail info @ balkane.com


Istinitost i tačnost informacija, upisi korisnika


Učlanjenjem korisnik potvrđuje tačnost informacija koje je unio pri učlanjenju i kasnijim izmjenama profila.
Balkane.com ne odgovara za tačnost i istinitost podataka na Balkane.com, datih od strane posjetilaca sajta.
Balkane.com ni u kom pogledu ne odgovara za sadržaj upisa na forumu / diskusijama / shoutboxu / chatu i ne preuzima odgovornost za istinitost i tačnost informacija koje izdaju korisnici na Balkane.com forumu / diskusijama / shoutboxu / chatu, osim ako nije izričito naznačeno da je to zvanični stav sajta Balkane.com
Moderatori i Administratori, mjere u slučaju kršenja pravila
Moderatori i administratori Balkane.com imaju pravo da pomjere ili zatvore svaku temu na Balkane.com, da vrše moderiranje upisa i diskusija, da premještaju, brišu poruke ili djelove poruka, fotografije ili upise koji nisu u skladu sa navedenim pravilima ili uređivačkom politikom Balkane.com.
 Moderatori i administratori takođe imaju pravo da ukinu naloge bilo kojih korisnika Balkane.com, da mu onemoguće pristup bilo kom dijelu sajta i to ukoliko se oni ne pridržavaju navedenih pravila, ukoliko na bilo koji način ometaju integritet i funkcionisanje sajta ili iz bilo kog drugog razloga a u skladu sa odlukom Balkane.com. Sve pomenute akcije se mogu vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. 
Kad god se smatra da je to potrebno, biće poslato obavještenje o izvršenoj moderaciji. Balkane.com u principu neće izdavati posebna obavještenja o moderacijama u odnosu na formu upisa na diskusijama / shoutboxu ili o drugim moderacijama na sajtu koje nemaju suštinski značaj za smisao i rad sajta ili njegovih djelova.
IP adrese članova diskusija će biti sačuvane za pomoć u slučaju nepoštovanja pravila foruma o čemu može biti obavješten i odgovarajući internet provajder.


Ograničenje odgovornosti


Ni pod kakvim okolnostima Balkane.com neće biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog korištenja.
Ni pod kojim okolnostima Balkane.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, djelovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grijanjem, osvjetljenjem i klimatizacijom.


Reklamiranje


Na sajtu Balkane.com je dozvoljeno reklamiranje uz nadoknadu koju je odredila administracija sajta.


Zarada za članove


Na Balkane.com postoji mogućnost da zarađujete poene koje možete da koristite za kupovinu isključivo na ovom sajtu. 


 Modifikovanje i promjene pravila


Balkane.com zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modifikuje pravila. O važnim promjenama i dopunama Balkane.com može obavijestiti korisnike putem e-maila, slanjem privatnih poruka na sajtu ili objavljivanjem na sajtu.
Korištenjem bilo kog sadržaja na Balkane.com smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.